Portal - Korzenna
polski Strona główna / historia
Poniedziałek - 21 stycznia 2019 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells
[historia] [Wydarzenia 2017/2018] [Galeria 2017/2018] [Wydarzenia 2016/2017] [Galeria 2016/2017] [Wydarzenia 2015/2016] [Galeria 2015/2016] [nauczyciele] [samorząd] [rozbudowa szkoły] [sport szkolny] [księga gości] [Konkursy tematyczne - Archiwum] [Europejskie projekty edukacyjne] [budowa hali sportowej] [absolwenci] [Programy profilaktyczne] [Tematy projektów edukacyjnych w gimnazjum] [Plan lekcji] [Muzyka] [Bliżej ludzi, bliżej nieba] [Mieć wyobraźnię miłosierdzia] [Sukcesy uczniów - Archiwum] [Projekty 2014] [Wykaz podręczników 2015/2016] [Dni wolne od zajęć] [Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2014.” ] [Doradztwo zawodowe] [Konkursy - Archiwum] [Projekty gminne] [Galeria 2014/2015] [Wydarzenia-2014/2015] [wydarzenia - archiwum] [Galeria zdjęć -Archiwum] [kontakt] [Ankieta] [Gminny Konkurs Języka Niemieckiego] [Międzyszkolny Przegląd Literacki] [Gminny Konkurs Ekologiczny] [Konkursy 2017] [Sukcesy uczniów - 2017] [Klasa zerowa -podręczniki] [Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019]
historia
 

Wieś Siedlce powstała w 1280 roku. Była posiadłością Sióstr Klarysek ze Starego Sącza. Była to mała wieś drewniana. Z biegiem czasu w nowej wsi zaczęli się osiedlać ludzie. Kilka lat później wybudowano dwór i Siedlce stały się posiadłością pana Rapacza.
     Z każdym stuleciem wieś stawala się większa i ładniejsza. Zaczęto budowć domy, zwiększała się liczba ludności. W późniejszym czasie zaczęły powstawać szkoły. Po I wojnie światowej wieś pozbyła się posiadłości dworskiej. W czasie II wojny światowej Siedlce nie były zniszczone. Mieszkańcy po wojnie zaczęli budować drogi.
W 1965 roku wybudowano nową szkołę, następnie sklep, ośrodek zdrowia i nowe drogi. W 1979 roku usunięto zniszczony budynek dworski.
     Pierwsza szkoła w Siedlcach powstała w 1596 roku. Nauczycielami były zakonnice, księża, organiści. Szkoła była bez klas. Uczono czytać, pisać i liczyć. Naukę prowadzono na plebani, a w lecie, w czasie ładnej pogody uczono na świeżym powietrzu i w domach. Najczęściej jednak jedynymi nauczycielami byli rodzice. Z biegiem lat nauczanie prowadziły osoby świeckie.

                                     Budynek szkolny z 1867 roku. Kamień węgielny . . .  . . . wmurowano.          

 

Pierwszy budynek szkolny został zbudowany w czasach KEN - około 1773 roku. Szkoła ta była drewniana. Znajdowały się tam cztery izby lekcyjne i korytarz. Dzieci uczyły się religii, j.polskiego, matematyki, geografii z przyrodą.
Z czasem pierwszy budynek szkolny zamieniono na mieszkanie dla nauczycieli. Nowy, drugi budynek szkolny wybudowano około 1867 roku.

     Dnia 13 września 1964 roku nastąpiło uroczyste założenie kamienia węgielnego pod budowę SZKOŁY PODSTAWOWEJ W   SIEDLCACH.

    Dzień 6 września 1965 roku był wielkim wydarzeniem dla całej okolicy. W tym dniu odbyła się uroczystość przekazania do użytku nowej szkoły wraz z budynkiem mieszkalnym dla nauczycieli. Siedlce gościły wówczas wielu dostojnych gości.
     Nowa szkoła stanęła przy dużym udziale mieszkańców i młodzieży szkolnej z Siedlec, której przewodził dyrektor szkoły - mgr Józef Rola. Autorytet dyrektora miał również wpływ na zaangażowanie się miejscowej ludności do budowy kompleksu boisk sportowych, które w konkursie "Boisko w każdej wsi" zajęły I miejsce w województwie nowosądeckim, a IV miejsce na szczeblu centralnym w 1978 roku. Mgr Józef Rola położył wielkie zasługi dla siedleckiej oświaty i miejscowego środowiska. Szkołą Podstawową w Siedlacach kierował od 1964 do 1991 roku, przechodząc na emeryturę. Za swoją pracę społeczną był wielokrotnie nagradzany i odznaczany przez władze państwowe, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem KEN i wieloma innymi.
     

                        Zespół Szkół w Siedlcach

    powstał 1 września 1999 roku, wskutek oświatowej reformy strukturalnej i programowej. W skład zespołu wchodzą:           sześcioklasowa szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz gimnazjum.
      Od kilku lat utrzymuje się w szkole 100% promocja, a wszyscy absolwenci szkoły podstawowej kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych, w większości szkołach średnich, kończących się maturą.
      Dyrektorem Zespołu Szkół była do 31 sierpnia 2008 roku Pani mgr Maria Bielak. Funkcję zastępcy dyrektora pełniła, rownież do tego czasu,  od 1 września 2001 roku, Pani mgr Maria Gunia. Obecnie funkcję dyrektora pełni od 1 września 2008 roku Pan Andrzej Bogdał. Wicedyrektorem jest Pani Sabina Jelińska.
     Młodzież uczy się w budynku wybudowanym w 1965 roku. W ostatnich latach sukcesywnie, przy pomocy rodziców, odmalowane i odnowione zostały wszystkie sale lekcyjne.
      1 września 2000 roku została uruchomina pracownia informatyczna, która bardzo szybko stała się ulubioną salą uczniów. Opiekę nad nią sprawuje Pan mgr    Sławomir Nadratowski.

Obecnie w trakcie budowy jest piękna i nowoczesna hala gimnastyczna.

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP