Portal - Korzenna
polski Strona główna / Programy profilaktyczne
Poniedziałek - 21 stycznia 2019 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells
[historia] [Wydarzenia 2017/2018] [Galeria 2017/2018] [Wydarzenia 2016/2017] [Galeria 2016/2017] [Wydarzenia 2015/2016] [Galeria 2015/2016] [nauczyciele] [samorząd] [rozbudowa szkoły] [sport szkolny] [księga gości] [Konkursy tematyczne - Archiwum] [Europejskie projekty edukacyjne] [budowa hali sportowej] [absolwenci] [Programy profilaktyczne] [Tematy projektów edukacyjnych w gimnazjum] [Plan lekcji] [Muzyka] [Bliżej ludzi, bliżej nieba] [Mieć wyobraźnię miłosierdzia] [Sukcesy uczniów - Archiwum] [Projekty 2014] [Wykaz podręczników 2015/2016] [Dni wolne od zajęć] [Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2014.” ] [Doradztwo zawodowe] [Konkursy - Archiwum] [Projekty gminne] [Galeria 2014/2015] [Wydarzenia-2014/2015] [wydarzenia - archiwum] [Galeria zdjęć -Archiwum] [kontakt] [Ankieta] [Gminny Konkurs Języka Niemieckiego] [Międzyszkolny Przegląd Literacki] [Gminny Konkurs Ekologiczny] [Konkursy 2017] [Sukcesy uczniów - 2017] [Klasa zerowa -podręczniki] [Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019]
Programy profilaktyczne

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu STOP NAŁOGOM

 

Głównym celem realizowanego od września b.r. szkolnego, programu dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, jest kształtowanie postawy wolnej od nałogów. Podejmowane działania wśród dzieci szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej miały na celu wzbudzenie refleksji nad kształtowaniem zdrowego stylu życia,                a także rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie.

Podczas spotkania w SOIK w Nowym Sączu, w dniu 16 września 2010r., uczniowie klasy IIIa gimnazjum i klasy VI szkoły podstawowej mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat skutków nadużywania alkoholu, poznali warunki, w jakich sprawowana jest opieka nad osobami nietrzeźwymi.

W dniu 7 październiku b.r. szkolnego uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

oraz I – III gimnazjum uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Panią mgr Halinę Potok – pracownika Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Spotkanie pod hasłem: „System wartości a nałogi. Stop nałogom. Stop dopalaczom” miało na celu poinformowanie dzieci i młodzieży o rodzajach środków uzależniających (alkohol, narkotyki, nikotyna, dopalacze, leki, gry komputerowe, Internet) i zmianach, jakie wywołują w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Uczestnicy prelekcji poznali fazy uzależnienia, jego skutki psychiczne, fizyczne i społeczne, sposoby przeciwdziałania oraz przykładowe formy odmowy. Osiągnięte w ten sposób informacje uczniowie mogli wykorzystać rozwiązując test wiedzowy, który wyłonił najlepszych:

Zwycięzcy:
  • szkoła podstawowa:
Jakub Sowa - klasa IV                                 
Patrycja Skowron - klasa V                         

Aleksandra Kozak - klasa VI                                   

  • gimnazjum:
Klaudia Biel - klasa IIb                                            

Patrycja Martuszewska- klasa IIIa                           

Ewelina Gołąb - klasa IIIb                            

Najwięcej punktów w pozostałych klasach otrzymali:
Iwona Kołodziej - klasa Ia                           
Katarzyna Urban - klasa Ib                           

Daniela Sierotowicz - klasa IIa.

 

Wielu uczniów przekazało własne spojrzenie na problem stosowania środków uzależniających wykonując nowatorskie prace plastyczne. Różnorodność zastosowanych technik, walory artystyczne oraz wartość merytoryczna wyróżniały poniższe prace:

Zwycięzcy:
  • szkoła podstawowa:  
Anna Matusik - klasa V,
Dominik Trybuch - klasa VI,
Miłosz Plata - klasa VI;
  • gimnazjum
Natalia Zając - klasa IIb,

Jakub Pietrzak - klasa IIb,

Patrycja Martuszewska - klasa IIIa.

Wyróżnienia otrzymali:
  • szkoła podstawowa:  

Aleksandra Kozak - klasa VI;

  • gimnazjum:

Aleksandra Wiśniewska - klasa IIIa,

Gabriela Rosiek - klasa IIIa,

Arkadiusz Bielak - klasa IIIa,

Stanisław Rosiek - klasa IIIa.

 

 Konkurs plastyczny rozstrzygnęło jury w składzie:

·         mgr M.Piekarz – koordynator programu,

·         mgr J.Kozak – pedagog szkolny,

·         mgr M.Gunia – nauczyciel plastyki,

·         mgr A.Sokołowska – wychowawca świetlicy.

Uczniowie, których prace zwyciężyły otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez pana Wójta Gminy Korzenna oraz radnego powiatowego Zbigniewa Miłkowskiego.

Ponadto, grupa uczniów szkoły podstawowej pod opieką Pani mgr Marii Gunia przygotowała i zaprezentowała uczniom i rodzicom montaż słowno – muzyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Zakres działań programu „Stop nałogom” objął swoim zasięgiem także rodziców uczniów ZS w Siedlcach. Podczas spotkania w dniu 24 listopada 2010r. z Panią mgr Haliną Potok wykładowcą Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu uwaga rodziców została skierowana na przyczyny i skutki zagrożeń cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Rodzice zdobyli informacje, jakie zachowania powinny być sygnałem, że dziecko korzysta z używek.

                                                                             zobacz: Galeria© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP